meke-krater-golu-1
meke-krater-golu-2
meke-krater-golu-3

Binlerce yıl önce (Pleistosen) volkanik patlama sonucu oluşan krater (piroklastik koni), zamanla suyla dolarak göle dönüşmüş. Daha sonra ikinci bir volkanik patlama meydana gelmiş ve gölün ortasındaki ikinci volkan konisi oluşmuş. Zamanla o da suyla dolarak ikinci bir göle dönüşmüş. Bir ada olarak ana mekenin ortaya çıkmasını izleyen dönemlerde çeşitli patlamalarla bir bölümü ana koniye bitişik, bir bölümü de ada halinde olmak üzere yedi adet küçük meke daha ortaya çıkmıştır.

Deniz seviyesinden 981 m yükseklikteki Meke gölünün (ana mekenin) ortasında bulunan ve su seviyesinden 50 m yükseklikte olan volkan konisindeki göl 25 m derinliktedir ve suyu tuzludur. Bir ara bu sudan tuz üretiminde yararlanılmıştır. Adayı oluşturan volkanik kütlenin yapısı, en şiddetli yağmurları bile hemen emecek yeteneğe sahiptir. Meke’nin biçiminin binyıllardır bozulmamasının nedeni budur. Meke gölünden (Meke tuzlası) 2 km daha güneydoğuda bulunan Meke obruğunun kenarı yırtılmış gibi keskindir ve özellikle obsidyen parçalarından meydana gelen bir halka ile çevrilidir. Volkanik patlamaların yarattığı garip tepeler, göller ve çukurlarla kaplı bir yeryüzü parçası olan Karapınar’daki Meke gölünde gün batımı, izleyenlere eşsiz ve unutulmaz seyir mutluluğu vermektedir.

Leave a Reply