01
02
03

Sadrettin Konevi Camii ve Türbesi:

Konya’nın Şeyh Sadrettin mahallesindedir. 1274 yılında yapılmıştır. Giriş kapısındaki kitabede adi geçen Sadrettin Konevi aslen Malatyalı olup, Konya’ya yerleşmiş, zamanın tanınmış bilginlerindendir. Muhiddin Ibn-i Arabi’den tahsil ve terbiye görmüş, Konya’daki hanikâhinda hadis ilimleri okutulmuştur. Mevlâna’ya derin bir sevgi ile bağlanmıştır.

Türbe, Camiinin doğusundaki avludadır. Açık türbeler tipinin ayakta kalan tek örneğidir. Türbenin sekli Selçuklu kümbetlerine benzer. Gövde açık, kaidesi mermer isleme olan türbenin üzerinde, köseli bir tambura oturan, kafes seklinde ahşap bir külah vardır.

Leave a Reply