meke-krater-golu-1
meke-krater-golu-2
meke-krater-golu-3

Binlerce yıl önce (Pleistosen) volkanik patlama sonucu oluşan krater (piroklastik koni), zamanla suyla dolarak göle dönüşmüş. Daha sonra ikinci bir volkanik patlama meydana gelmiş ve gölün ortasındaki ikinci volkan konisi oluşmuş. Zamanla o da suyla dolarak ikinci bir göle dönüşmüş. Bir ada olarak ana mekenin ortaya çıkmasını izleyen dönemlerde çeşitli patlamalarla bir bölümü ana koniye bitişik, bir bölümü de ada halinde olmak üzere yedi adet küçük meke daha ortaya çıkmıştır.

Read more…