alaeddin-keykubad-cami-1
alaeddin-keykubad-cami-2
alaeddin-keykubad-cami-3
alaeddin-keykubad-cami-4
alaeddin-keykubad-cami-5

Anadolu Selçuklu Devri Konya’nın en büyük ve en eski camisidir. Şehrin merkezinde yüksekçe bir Hüyük olan Alaeddin Tepesi üzerine inşa edilmiştir. Selçuklu Sultani Rükneddin Mesud I’in son zamanlarında başlanılmış, Kılıçaslan I I (1156-1192) devrinde insatina devam edilmiş, Sultan Alâeddin Keykubad I tarafından 1221 yılında tamamlanarak hizmete açılmıştır.

Camii İslam mimarisi yapı tarzında inşa edilmiştir. Üzeri ağaç ve toprakla örtülmüştür. İçerisi Sütunlar ormanını andırmaktadır. Bizans ve klasik devirlere ait 41 tas mermer sütundan ibarettir. Camiinin en ilginç taraflarından birisi de minberidir.

Minber abanoz ağacından birbirine geçmiş olup, Anadolu Selçuklu ashap islemeciliğinin en güzel örnekleridir. 1155 yılında Ahlat’lı Mengum Berti tarafından yapılmış bir şaheserdir. Çinilerle süslü mihrabın önünde çini süslü kubbesiyle örtülmüş bir saha mevcuttur. Mihrap ve kubbelerin çinileri kısmen sökülmüştür.